Ανεξάρτητη έκθεση


Η αφορμή αυτής της έκθεσης δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχει με την έννοια ότι η ανάγκη για την παρουσίαση των έργων αυτών είναι το ίδιο αυθαίρετη με οποιαδήποτε άλλη κίνηση, πολιτισμική ή προσωπική.

Ευελπιστεί να αιωρηθεί σε ένα ασταθές και μεταβλητό πλαίσιο που ορίζεται από κανόνες φιλίας, πολιτικών και αισθητικών πεποιθήσεων και προσωπικών αναγκών.

Αδυνατούμε να αναπτύξουμε την οποιαδήποτε επιμελητική μυθοπλασία όχι επειδή επιδιώκουμε μια ανεξάρτητη θέση της τέχνης από το κοινωνικό-αισθητικό πλαίσιο, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ο εκάστοτε ορισμός ενός τέτοιου πλαισίου στην «μεταμοντέρνα συνθήκη» είναι μια πράξη αυτοανατρεπτική και συχνά ανυπόστατη.

Συνεπώς προτείνουμε ένα πλαίσιο που αυτο-ορίζεται μέσα από την εμπειρία.

Με λίγα λόγια η έκθεση αυτή γίνεται γιατί γουστάρουμε.

Επικοινωνία: hirst_damienhirst@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: